Inwestycje pociągnęły nam wzrost

Jest ożywienie, ale w 2017 r. udział nakładów na środki trwałe w PKB okazał się najniższy od ponad 20 lat.


brak podanego kodu w bazie